Group 7

EYES OF MALAYSIA
PENGENALAN
“EYES OF MALAYSIAN” merupakan satu alat permainan yang di sukai ramai.Permainan ini terdapat banyak kelebihan atau kemudahan seperti ia menggunakan pembilang untuk membilang berape kali eyes of Malaysian berpusing


OPERASI
*Apabila suis dihidupkan, motor  ON begitu juga sensor  ON.
*Microprosses , yang telah diprogramkan untuk membilang sebanyak 3 kali dan akan membentukkan motor.
*Ketika sensor membilang , nilai tersebut akan memaparkan pada 7 segment(anode).
*Oleh itu, reset button berfungsi untuk memberhentikan motor dan akan membilang semula.

GAMBAR RAJAH BLOG 
CARTA ALIR 1

CARTA PROGRAM
PROGRAM
    ORG      0000H
  SETB     P2.0
  ………    ………..
  ………    ………..
  ………    ………..
  ?????     ???????
  ?????     ???????