Group 1

AUTO ROOF
GROUP LEADER : Junaidah bt mohd saad
PROJECT MANAGER : mujahid bin lamli
MEMBERS :
1) siti norhafizah binti samsudin
2) zuhair bt ahmad zahari
3) jamil bin samsudin
4) siti nabilla bt rani
5)sivakumar a/l  muniandy
OBJEKTIF   
 1)   Objektif  Mini Projek kami ialah untuk kegunaan kenderaan. Apabila cahaya panas terkena pada “AUTO ROOF” ia automatik akan keluar dengan sendirinya.  
  2)   Mini Projek ini juga membantu pengguna ketika tiada dirumah, untuk melindungi kenderaan dari terkena panas matahari. 
 
LITAR YANG DIGUNAKAN
 
 

 


PROGRAM
              ORG  0000H
               SETB P.20
START:  JNB P2.0,CLOSE
MANUAL:  SETB P2.1
  JNB P2.1,CLOSE
OPEN:  MOV A,#00000001B
             MOV P1,A
             MOV R2,#10
             CALL DELAY
SYSTEM:  MOV A,#00000000B
                 MOV P1,A
                JB P2.1,SYSTEM
               JMP START
CLOSE:  MOV A,00000010B
               MOV P1,A
               MOV R2,#10
               CALL DELAY
OFF:  MOV A,00000000B
          MOV P1,A
          JNB P2.1,OFF
          JMP START
 
AUTO:  SETB P2.2
             JNB P2.2,BERHENTI
TUTUP:  MOV A,#00000001B
               MOV P1,A
               MOV R2,#10
               CALL DELAY
AAA:  MOV A,#00000000B
           MOV P1,A
          JB P2.2,AAA
          JMP START
BERHENTI:  MOV A,#00000010B
                     MOV P1,A
                    MOV R2,#10
                    CALL DELAY
DOWN:  MOV A,#00000000B
               MOV P1,A
               JNB P2.2,DOWN
               JMP START
DELAY:  MOV R0,#00
               MOV R1,#200
LOOP:  DJNZ R0,LOOP
              DJNZ R1,LOOP
              DJNZ R2,DELAY
  RET
  END

CARTA ALIR
KESIMPULAN

  *KESIMPULAN DALAM MINI PROJEK INI IALAH  DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH KETIKA KETIADAAN ORANG DIRUMAH. KENDERAAN ANDA JUGA DAPAT DISELAMATKAN DARI PANAS MATAHARI. PROJEK INI BERSESUAIAN BAGI MEREKA YANG  MENITIKBERATKAN TENTANG  KENDERAAN.