Group 4

SISTEM LIF.


GROUP LEADER : AHMAD DAUD
PROJECT MANAGER : KHAIRIL SYAFIQ
MEMBERS :
1) MUHAMMAD SIDDIQ
2) MUHAMMAD ASRAF
3) NUR HAZLIANA
4) MUZAMIR
5) RAZIZUL

PENGENALAN PROJEK
* Sistem lif adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghantar barang-barang dengan kadar yang cepat.     Disamping itu, lif ini juga dapat menghantar barang-barang dari tingkat bawah ke atas ataupun dari tingkat atas ke bawah.  Ia dapat memudahkan pengguna daripada menghantar barang melalui tangga.

OBJEKTIF PROJEK
Memudahkan kerja-kerja menghantar barang dengan lebih mudah dan cepat.
Masa perlaksanaan sesuatu proses dapat dipercepatkan.
Memudahkan urusan penghantaran barang atau objek.
KENDALIAN PROJEK
*Mini projek yang kami laksanakan ini merupakan sebuah sistem yang beroperasi dengan menggunakan kawalan motor untuk menggerakkan lif.
*Dalam projek ini pengguna diberi pilihan samada untuk menghantar barang ke tingkat 1,2 atau 3
*Jika pengguna ingin menghantar barang ke tingkat 1 penguna hanya perlu menekan switch 1 iaitu butang pertama Lif tersebut akan bergerak ke tingkat 1.
*Jika switch 1 ditekan moto lif akan bergerak dan LED pada tingkat 1 akan menyala. Pada lif tersebut LDR digunakan sebagai pemutus litar jika kehadiran LED ON dikesan LDR akan memutus litar dimana lif tersebut secara automatik
*Proses ini akan berulang jika pengguna hendak menghantar barang ke tingkat 2 atau 3.
LITAR BEKALAN KUASA


LITAR SKEMATIK


 

PROGRAM
ORG 0000H
START:  JNB P2.1,UP2
              JNB P2.2,UP3
UP2:SETB P1.0
      CLR P1.1
        SETB P1.2
        SETB P0.0
          SETB    P0.2
             CLR     P0.1
                               MOV    A,#00000000B
FLIK1:  MOV P3,A
  CALL DELAY
  CPL A
  JNB P2.0,DOWN1
  JNB P2.2,UP3
  JMP FLIK1
DOWN1:  SETB P1.1
  SETB P1.2
  CLR P1.0
  SETB P0.1
  SETB P0.2
  CLR P0.0
  MOV A,#00000000B
FLIK2:  MOV P3,A
  CALL DELAY
  CPL A
  JNB P2.1,UP2
  JNB P2.2,UP3
  JMP FLIK2
UP3:  SETB P1.0
  SETB P1.1
  CLR P1.2
  SETB P0.0
  SETB P0.2
  CLR P0.1
  MOV A,#00000000B
FLIK3:  MOV P3,A
  CALL DELAY
  CPL A
  JNB P2.0,DOWN1
  JNB P2.1,DOWN2
  JMP FLIK3
DOWN2:  SETB P1.0
  SETB P1.2
  CLR P1.1
  SETB P0.1
  SETB P0.2
  CLR P0.0
  MOV A,#00000000B
FLIK4:  MOV P3,A
  CALL DELAY
  CPL A
  JNB P2.0,DOWN1
  JNB P2.2,UP3
  JMP FLIK4
DELAY:  MOV R0,#00
  MOV R1,#00
LOOP:  DJNZ R0,LOOP 
  DJNZ R1,LOOP
  RET
  END


CARTA ALIR

SENARAI BARANG & KOS PELAKSANAAN.

Bahan-Bahan    Kuantiti 
Harga l Motor DC 6V  1  RM4.00
lLDR  2  RM7.00
lPush on button   3            RM10.50
lVariable resistor 10K            1  RM0.90
lLED  6  RM1.20
lResistor 10K  9  RM0.45
lPC Board  1  RM1.20
lWayar (jumper)         5meter              RM2.00
lPolistren   1            RM2.20
lBenang   1  RM0.50
lBateri  1            RM9.00
Jumlah kos perlaksanaan= RM38.95