Sunday, 13 March 2011

Pengenalan

Blog ini dibina untuk berkongsi mengenai subjek
Mikropemproses dan akan menunjukkan setiap aktiviti yang dilakukan sewaktu proses pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan. contohnya seperti kami perlu membuat satu mini projek. kelas DTK 5A yang
mempunyai seramai 29 orang manakala kelas pula mempunyai bilangan pelajar seramai 37 orang, 
untuk memudah kan lagi mini projek ini dilaksanakan En.Suhaimi Saharone telah 
mengagih kan kepada beberapa kumpulan,dengan setiap satu kumpulan mempunyai seramai 7 orang.

No comments:

Post a Comment